Grad Prijedor objavio je danas da je za svih 135 studenata koji su konkurisali za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020. godinu, odobrena stipendija iz budžeta grada.

Šef Odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i nevladine organizacije Grada Prijedora Stevica Dronjak rekao je da su svi studenti koji su konkurisali za stipendiju ispunili propisane uslove.

“U budžetu ima dovoljno novca za ovu namjenu, tako da će svi koji su konkurisali stipendiju i dobiti”, rekao je Dronjak.

On je podsjetio da je novina u odnosu na prethodne godine što se po prvi put dodjeljuju tri vrste stipendija, i to po prethodnom uspjehu, po socijalnom statusu i po deficitarnosti zanimanja, te da su ovi kriterijumi primjenjivani i na učeničke i na studentske stipendije.

“Bitno je istaći da je gradonačelnik donio novi Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama, a njime su prava proširena, kako u odnosu na prijašnje konkurse, tako i u odnosu na konkurse u drugim lokalnim zajednicama”, dodao je Dronjak.

Iz Gradske uprave pozvali su studente da dostave kopije tekućih računa u Gradsku upravu /u kancelariju 64/ i naveli da će svi biti blagovremeno obaviješteni o terminu potpisivanja ugovora.

Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 120 KM i isplaćuje se deset mjeseci.

Prethodno se na konkurs za učeničke stipendije prijavilo 169 kandidata od kojih su 73 ostvarila pravo na stipendiju. Učeničke stipendije isplaćuju se deset mjeseci u iznosu od 70 KM mjesečno.

www.prijedorgrad.org