Kompanija ArcelorMittal je veoma razočarana odlukom Investiciono razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, koja ugrožava dugoročnu budućnost rudarstva u Prijedoru.

Grupacija ArcelorMittal je iskazala svoju zainteresovanost za kupovinu akcija Rudnika Ljubija, te je nominovala ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Švajcarska, koji čini jedan dio Grupacije ArcelorMittal, koji je vlasnik 51% udjela u ArcelorMittal Prijedor, kao kupca.

U predviđenom roku ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Švajcarska se prijavio i dostavio potrebnu dokumentaciju. Kao dokaz i podršku ispunjavanja kvalifikacionih kriterijuma, dostavljeni su podaci vezani za Grupaciju ArcelorMittal, kojim se potvrđuje ispunjenost postavljenih kriterijuma.

Kao vodeći proizvođač čelika među najvećim proizvođačima na svijetu, i sa istorijom poslovanja na teritoriji RS i BIH od 15 godina – smatrali smo da smo u potpunosti kvalifikovani i da ispunjavamo sve kriterijume navedene u Odluci IRB RS. Znamo i da smo jedina kompanija koja je dostavila dokumentaciju u navedenom roku.

Nažalost, IRB RS nije prihvatio ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Švajcarska kao kvalifikovanog kupca i nije izdao potvrdu, čime je onemogućeno učestvovanje na aukciji zakazanoj za 30.01.2019. godine. Pritom, IRB RS nije dala nikakvo obrzaloženje niti razloge za neprihvatanje gore navedene kompanije kao kupca. U isto vrijeme, IRB RS je izdao potvrdu o ispunjenosti uslova Grupaciji ArcelorMittal, što je u suprotnosti sa zahtjevom i namjerom Grupacije za kupovinu od strane nominovane kompanije.

Kompanija ArcelorMittal