Na aukciji koja je bila zakazana za danas pravno lice kojem je izdata potvrda za učešće na aukciji nije unijelo kupovni nalog za paket akcija RŽR “Ljubija”. Imajući u vidu navedeno, aukcija se može smatrati neuspješnom, potvrđeno je u Investiciono-razvojnoj banci RS za portal CAPITAL.

„IRB je, u ostavljenom roku zaprimila dokumentaciju za dokazivanje ispunjenosti kvalifikacionih kriterijuma od dva pravna lica iz ArcelorMittal grupe. Nakon analize i provedenog postupka izdata je potvrda za učešće na aukciji pravnom licu ArcelorMittal SA Luxemburg, koje je jedino zadovoljilo kfalifikacione kriterijume za učešće na Aukciji za paket akcija RŽR “Ljubija” AD Prijedor“, kazali su u IRB i dodali da će zajedno sa Vladom RS, nastaviti da radi na prodaji državnog paketa akcija u RŽR „Ljubija“.

Capital.ba