U prostorijama Republičke agencije za razvoj MSP Republike Srpske, održan je sastanak projektnih timova Agencije PREDA-PD i RARS-a koji implementiraju projekte FORESDA i ACCELERATOR finansiranih od strane EU kroz Intereg Dunavski transnacionalni program (Interreg Danube Transnational Programme) iz sredstava ERDF i IPA fondova.

Tokom sastanka učesnici su se upoznali sa realizovanim i planiranim aktivnostima oba projekta, te identifikovane potencijalne aktivnosti za saradnju projekata.

PREDA-PD