RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Prilično ste tajanstveni i ne obelodanjujete sve svoje planove a oni su veoma veliki i moguće da se radi o poslu sa…