Maloljetnici razbijali izlog stakla trgovačkih radnji, ugostiteljskih objekata i butika i otuđivali novac, cigarete i alkohol

Policijski službenici PU Prijedor, preduzimajući mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja imovinskih krivičnih djela počinjenih na području Prijedora, došli su do saznanja da su dva maloljetna lica iz Prijedora, u toku noći 10/11. i 11/12. novembra 2017.godine počinili četiri krivična djela i to dvije teške krađe u pokušaju, jednu tešku krađu i jedno produženo krivično djelo teške krađe, na način da su razbijajući izlog stakla ulazili u objekte, odakle su otuđivali novac, cigarete i alkohol.

Na osnovu pribavljenih dokaza utvrđeno je da su maloljetnici, u toku noći 10/11.11.2017.godine, razbili izlog staklo na dvije trgovačke radnje u Prijedoru, te neotuđivši ništa, napustili lice mjesta, čime su počinili krivična djela ”Teška krađa” u pokušaju.

U toku noći 11/12.11. 2017.godine maloljetnici su razbijajući izlog staklo na trgovačkoj radnji, ušli u unutrašnjost objekta, odakle su otuđili manju količinu cigareta, alkoholnog pića i novca, čime su počinili krivično djelo djelo “Teška krađa”.

Produženo krivično djelo “Teška krađa” osumnjičena lica su počinila u toku noći 11/12.11.2017.godine na način da su razbili izlog staklo na ugostiteljskom objektu i butiku, iz kojih su potom otuđili određenu količinu alkoholnog pića i novca.

Izvršenjem ovih krivičnih djela, oštećenim licima, pričinjena je materijalna šteta u ukupnom iznosu oko 1.000 KM, u kojem iznosu su maloljetnici pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Prema maloljetnim licima preduzimaju se mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti u postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

PU Prijedor
Foto – ilustracija