Državno tužilaštvo zatražilo je da se ukine oslobađajuća presuda Mitru i Radetu Vlasenku te Dragi Končaru za zločine počinjene u Prijedoru.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je ukidanje presude zatražio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povreda zakona.

“Možete se uvjeriti da dokazi nisu ocijenjeni u presudi. Parcijalni pristup prilikom ocjene dokaza je prisutan, i to opravdava činjenicu da neki dokazi nisu ni ocijenjeni”, rekao je Hasanspahić.

U decembru prošle godine, Sud BiH je Mitra i Radeta Vlasenka te Dragu Končara oslobodio optužbe da su krajem maja 1992. učestvovali u pretresu bošnjačkih kuća u Kozarcu, nakon čega su grupu civila odveli do kuće Mitra Vlasenka, gdje su muškarci iz grupe zlostavljani, a potom odvedeni u logore Omarska, Trnopolje i Keraterm.

Sva trojica su oslobođeni optužbe i da su 4. juna 1992. godine tokom pretresa u Kozarcu pronašli grupu od osam civila koja se krila u jednoj kući, a zatim ih ubili.

Rade Vlasenko je oslobođen optužbe i da je, s još jednom osobom, u ljeto 1992. iz Trnopolja izveo dvojicu zatvorenika bošnjačke nacionalnosti, koje je odveo na prinudni rad, a zatim jednog od njih ubio, dok je drugi uspio pobjeći.

Odbrane trojice optuženih su predložile da Apelaciono vijeće odbije žalbu Tužilaštva BiH kao neosnovanu, te da potvrdi prvostepenu presudu.

Advokat Radovan Stanić je naveo da se iz dokaza nije moglo zaključiti da su žrtve bile civili, već pripadnici Teritorijalne odbrane (TO).

“Iz materijalne dokumentacije proizlazi da su lica poginula u borbama… Dokazano je da moj branjenik nije učestvovao u tim akcijama”, rekao je Stanić.

Ranko Dakić, koji brani Radeta Vlasenka, ocijenio je žalbu tužioca paušalnom, dok je Končarov branilac Savan Zec izjavio da u žalbi nisu izneseni valjani razlozi, već samo nezadovoljstvo zbog odluke suda.

“U istrazi nisu testirani dokazi koje je Tužilaštvo pribavilo i nije dokazana njihova valjanost. Da je pristupilo na objektivan način i testiralo dokaze, optužnice vjerovatno ne bi ni bilo”, naveo je Zec.

Odluku o žalbi Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

BIRN