RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Imate dovoljno ideja ali i vremena i energije. Nećete moći da uradite sve što biste želeli i bićete u prilici se dogovorite sa nekim ko vam je veoma drag i blizak, da preuzme neke od vaših poslova. Radite sa velikim nadahnućem i inspiracijom. Ako sarađujete sa firmama na nemačkom jezičkom području, budite oprezni pri sklapanju dogovora.