savez logorasa rsZa Republiku Srpsku je neprihvatljivo nametanje krovnog zakona o žrtvama torture u BiH jer je ova oblast u nadležnosti entiteta, izjavio je danas pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata Republike Srpske Duško Milunović.

“Republika Srpska je ovu oblast dijelom riješila kroz zakone o pravima boraca i o zaštiti civilnih žrtava rata. Svi logoraši su, kao populacija, u jednom od ova dva zakona. Mi smatramo da je ova oblast uređena. Da li treba proširiti regulativu, to je stvar o kojoj se može razgovarati, ali ne u ovoj godini, jer to nije predviđeno programom rada Narodne skupštine Republike Srpske”, rekao je Milunović novinarima u Prijedoru gdje zasjeda Predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske.

Pomoćnik u Pravobranilaštvu Republike Srpske Željko Petković rekao je da pitanje sudbine tužbi logoraša i naplate troškova protiv Federacije BiH stvara dodatna opterećenja licima te kategorije jer dosta tužbenih zahtjeva biva odbijeno.

“Tako nastaju troškovi za te ljude koji su, i pored svih tortura koje su pretrpjeli, sada prisiljeni plaćati dodatne troškove Federaciji kao tuženoj”, kazao je Petković.

On je podsjetio da Pravobranilaštvo Republike Srpske u tim procesima nema ovlaštenja, ali ima podatke i ideje koje će sugerisati Savezu logoraša radi preduzimanja daljih aktivnosti na rješavanju ovog problema koji se trenutno javlja.

“Evidentno je da su stavovi vrhovnih sudova FBiH i Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta pokazali da postoji nejedinstvena sudska praksa, pa se o istom činjeničnom i pravnom osnovu donose, nažalost, različite sudske odluke”, ocijenio je Petković.

On je dodao da ne bi mogao reći da se tu radi o pristrasnosti, već o nedostatku zakonodavne regulative koja definiše tu materiju.

“Potrebno je donošenje nekih novih zakona koji će na jedinstven način riješiti pitanja žrtava ove kategorije i svih drugih kategorija kojima je šteta nastala za vrijeme ratnih dejstava”, naveo je Petković.

Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić podsjetio je da su srpski logoraši dobili 11 advokata ispred Advokatske komore Republike Srpske i Ministarstva pravde Republike Srspke.

“Svi naši procesi za 536 logora u Federaciji BiH, za koje je sredstva obezbijedila Vlada Republike Srpske, na prvostepenom sudu se dobijaju, a na drugostepenom se gube. U našem Predsjedništvu je žena, ljekar, silovana u logoru Dretelj, koja je izgubila proces na drugostepenom sudu i treba da plati 5.300 KM sudskih troškova, a iz FBiH je više od 20 miliona KM već stiglo za naplatu”, rekao je Dukić.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da je programom rada ovog centra za 2014. godinu predviđeno pitanje silovanih žena, žrtava proteklog rata srpske nacionalnosti.

“Namjeravamo prikupiti arhivsko-dokumentacionu građu i formirati jedinstvenu bazu podataka. Zasad imamo spisak 445 žena, a sigurno je daleko veći broj srpskih žena žrtava seksualnog i svih drugih oblika nasilja koji su bili očigledni primjeri ratnih zločina. Želimo razbiti stereotip da su samo Bošnjakinje bile silovane”, kazao je Kojić.

Na dnevnom redu sjednice Predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske je i pitanje stambenog zbrinjavanja logoraša.

SRNA