Dječiji vrtić „Radost“ pozvao je roditelje predškolske djece, koja nikada nisu boravila u vrtiću, da do kraja iduće sedmice prijave buduće prvačiće za program pripreme za školu.

Roditelji, već od sutra, mogu da popune zahtjev u centralnom dječijem vrtiću. Prilikom konkurisanja, dužni su donijeti rodni list djeteta koje prijavljuju.

Direktor ove predškolske ustanove Dušanka Božić rekla je da će ovaj program trajati tri mjeseca, počev od 1. marta, a da će prethodno u vrtiću biti održan roditeljski sastanak.

Djeca će boraviti u vrtiću svakog radnog dana od 16.00 do 19.00 časova. Vaspitači će sa njima raditi na što kvalitetnijoj pripremi za školu. Vrtić raspolaže dovoljnim kadrovskim i prostornim potencijalima da kvalitetno izvede ovaj program, a djeci će biti obezbijeđena i užina.

Još uvijek nije precizirano da li će roditelji snositi dio troškova. Više detalja oko finansijskog dijela biće poznato nakon što se formiraju grupe i sačine spiskovi koji će biti predati nadležnom ministarstvu.

RTV Prijedor