JARAC (22.12.- 20.1.) CAPRICORNUS
Dobro se snalazite u fianansijskim transakcjama, ali ste ipak previše sigurni u sebe. U nečemu se možete prevariti, posebno ako budete pod uticajem žena, bilo da se radi o ljubavnom partneru ili o članovima porodice. Odluke donosite sami. Dan je dobar za druženje ili rad sa mladima.