rtrs-grijanje-cijenaPrijedorska Toplana je prošle godine pokrenula novi pogon koji je omogućio domaćinstvima u ovom gradu da se umjesto na mazut, griju na biomasu.

Prelazak na novi energent Prijedorčanima je omogućio kvalitetnije grijanje a Toplani višestruku uštedu.

Međutim, uprkos uštedi cijena grijanja u Prijedoru se neće mijenjati ni ove sezone, a razlog su obaveze preduzeća iz prethodnih godina kao i nenaplaćena potraživanja od korisnika.

Pogledajte prilog RTRS-a.