VAGA (23.9.- 04.11.) LIBRA
Svima jasno dajete na znanje da se sa vama ne može manipulisati i bićete u prilici da vidite koliko ste cenjeni i sa koliko uvažavanja vam se obraćaju čak i oni koji su od vas afirmisaniji u poslu. Ako se bavite umetnošću, medicinom ili bankarstvom, pravite planove za proširenje posla.