ilustracija-bravar„METALNA INDUSTRI1A” RUDNIČKA BB PRIJEDOR

Datum: 28.06.2016. godine

Na osnovu Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) i Pravilnika o radu „Metalne industrije” d.o.o. Prijedor, broj 30 od 13.01.2015. godine, direktor Društva dana 28.06.2016. godine raspisuje
Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Bravari -KV, VKV ili mašinski tehničari – SSS – više izvršilaca, za obavljanje poslova i radnih zadataka bravura
2.Elektrotehničar – SSS – 1 izvršilac, za obavljanje poslova i radnih zadataka na mašini za sječenje – pantografu

Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu poslodavca, neophodne za zasnivanje radnog odnosa.

Dokaz o stručnoj spremi kandidata, kao i dokaz o radnom iskustvu (za kandidate koji su već radili na istim ili sličnirn poslovima), kandidati su dužni donijeti na uvid licu koje bude obavljalo intervju sa kandidatima.

Konačnu odluku o prijemu (izboru) kandidata, a na osnovu obavljenog intervjua i dokaza o osposobljenosti za traženo radno mjesto, donijeće direktor Društva.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Svi zainteresovani mogu se javiti na sljedeće brojeve telefona nakon čega ćemo dati detaljnije informacije: 052/232-551 i 052/ 232-511.

Direktor Boro Babić, dipl. ecc