koalicija-Luka Tomac-Sana izvor pecinaPetog juna bio je Dan rijeke Sane, a ujedno i Svjetski dan životne sredine. Koalicija za Sanu već sedam godina ukazuje na uništavanje rijeke Sane i pokušava da nadležnim organima da do znanja da se gornji tok rijeke Sane treba proglasiti parkom prirode.

Uprkos činjenici da je rijeka Sana prema Prostornom planu Republike Srpske, prethodnom do 2015. godine i novom 2015-2025. predviđena da se proglasi parkom prirode, uprkos činjenici da je prema Uredbi o klasifkaciji voda i kategorizaciji vodotoka ona u prvoj klasi, uprkos jednoglasnom protivljenju Skupštine opštine Ribnik za izgradnju hidroelektrana na rijeci Sani, uprkos stalnom protestu građana protiv izgradnje hidroelektrane „Medna“, uprkos ukazivanjima Koalicije za Sanu na nepravilnosti u dokumentaciji i dozvolama, uprkos ukazivanjima na vrijednosti rijeke Sane – nadležno Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izdaje investitoru ekološku dozvolu i djelimično rješenje za građenje.

koalicija-Boro Maric-SanaHidroelektranu “Medna” na samim izvorima rijeke Sane gradi investitor “LSB Elektrane” iz Banjaluke (BiH/RS) pod okriljem “Interenergo” d.o.o. Ljubljana (Slovenija) vlasništva KI-KELAG INTERNATIONAL GmbH (Austrija) koji kako naglašava ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić važna kompanija koja povećava energetsku sposobnost iz obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj. Koalicija za Sanu je u više navrata dokazala da to nije tačno i da takav objekat ne samo da će negativno uticati na ekološkom i socijalnom nivou tog područja i same Republike Srpske, već da će se i negativno ekonomski odraziti na sam budžet Republike Srpske koji će prema Studiji ekonomske opravdanosti za društvo izgradnjom hidroelektrane „Medna“ biti u minusu više od 1 000 000,00 KM.

Na Dan Sane i Svjetski dan životne sredine Koalicija za Sanu zahtjeva da se takvi objekti koji povećavaju energetsku sposobnost tj. povećavaju džepove stranih investitora, a uništavaju naše prirodne lijepote zaustave od izgradnje i da se gornji tok rijeke Sane proglasi parkom prirode kako je i predviđeno Prostornim planom RS.

koalicija-Luka Tomac-SanaKoalicija za Sanu je još 2012. godine pokrenula inicijativu za prethodnu zaštitu izvorišta i gornjeg toka rijeke Sane, prema nadležnom ministarstvu, ali nakon četiri godine dalje od naše inicijative se nije pomaklo.

Iz Kolicije za Sanu ovim putem poručuju da neće odustati od odbrane rijeke Sane i pozivaju sve opštine, gradove, građane i građanke u njenom slivu i šire da stanu u spas rijeke Sane koja je jedno od najvrijednijih prirodnih bogatstava naše zemlje koje treba očuvati.

S poštovanjem,
Goran Krivić
Koordinator Koalicije za Sanu
+387 65 690 972
gorankrivic@gmail.com

sacuvajmo sanu 2016-Jan Pirnat (1)