preda pd-projekta firma-saradnjaIzmeđu Univerzitetskog preduzetničkog centra Banjaluka, Inovacionog centra Banjaluka, Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA i Agencije za razvoj preduzeća – EDA Banjaluka juče je potpisan Memorandum o saradnji.

Memorandum, koji je inicirao USAID-Sida „Firma“ projekat u okviru aktivnosti podrške inovacijama u malim i srednjih preduzećima na području Krajine, naknadno će potpisati Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Bihać i Razvojna agencije Unsko-sanskog Kantona – RAUSK.

Polazeći od pretpostavke da je ključ unapređenja konkurentnosti preduzeća u njihovoj sposobnosti stalnog inoviranja, organizacije potpisnici Memoranduma izrazile su spremnost da nastave saradnju na promovisanju, podsticanju i podržavanju inovacija u preduzećima u Krajini.

Potpisnici smatraju da ove organizacije mogu odigrati važnu ulogu u posredovanju informacija značajnih za inovacije i investicije, u transferu znanja i tehnologija, te u povezivanju sa drugim preduzećima i institucijama.

Zdravko Miovčić iz Agencije za razvoj preduzeća EDA istakao je da su aktivnosti na realizaciji memoranduma počele još u januaru.

„Ideja o potpisivanju memoranduma o saradnji razvila se tokom obuke, odnosno radionica za odabrane saradnike iz ovih agencija potpisnica memoranduma, a one se bile posvećene tome kako i zašto podržati preduzeća koja su orijentisana prema inovacijama, te kako doći do većeg broja preduzeća koja bi putem inovacija unaprijedila svoju konkurentnost“, rekao je Miovčić.

Direktor Univerzitetskog preduzetničkog centra Mario Milanović istakao je da je potpisivanje Memoranduma logičan slijed događaja u onome što Univerzitetski preduzetnički centar radi.

„Mi prije svega radimo na promovisanju i podsticanju inovacija, te transferu znanja na relaciji Univerzitet – privreda. Mi smo i odranije imali niz aktivnosti na ovom planu, a ovim će one biti dodatno intenzivirane“, rekao je Milanović.

Tokom ceremonije potpisivanja Memoranduma, učesnicima obuke koju je organizovao „Firma“ projekat, dodijeljeni su sertifikati o uspješno savladanim vještinama.

SRNA