radio klub kozaraGradska organizacija Crvenog krsta Prijedor i Radio klub „Kozara“ iz Prijedora, zaključili su 05.04.2016. godine Sporazum o tehničkoj saradnji i angažovanju tehničkih sredstava i ljudstva ovog kluba za potrebe Gradske organizacije Crvenog krsta Prijedor.

Ovim sporazumom Gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor i Radio klub „Kozara“ iz Prijedora uređuju svoje odnose oko angažovanja tehničkih sredstava radio veze i ljudstva na aktivnostima zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na području grada Prijedora.

Ovo je treći Sporazum koji je Radio klub „Kozara“ iz Prijedora potpisao u proteklih nekoliko mjeseci, pored Sporazuma sa Gradskom organizacijom Civilne zaštite Grada Prijedora i Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom Prijedor.

Radio klub “Kozara”