rtvpd-sjednica saveza invalida rada (1)Savez invalida rada Prijedor održao je sjednicu na kojoj je delegatima predstavljen izvještaj o radu u 2015. godini, te plan aktivnosti za 2016.

Kako kažu u ovom udruženju, rad u protekloj godini bio je fokusiran na pomoć članovima za ostvarenje prava na penziju.

Pored toga, provođene su i redovne aktivnosti obilaženja bolesnih i nemoćnih, te pomoći pri pisanju molbi za pomoć.

Savez invalida rada nastojaće da u ovoj godini utiče na to da se dio sredstava prikupljenih od igara na sreću dodijeli humanitarnim organizacijama, među kojima je i ovo udruženje.

Prijedorski Savez invalida rada u svom radu ima podršku grada Prijedora, Saveza invalida rada Republike Srpske, a sarađuju i sa Udruženjem penzionera grada Prijedora.

RTV Prijedor