fondacija zajednicki put-kurs stranih jezika 2016„Škola stranih jezika” Fondacije „Zajednički put” inspirisana je željom da dragim sugrađanima omogućimo kvalitetno učenje stranih jezika uz niske troškove obuke kako bi dobili mogućnost da ostvare svoje potencijale učenjem stranih jezika.

Visoka ocjena u školi, obezbjeđena stipendija za studij ili usavršavanje u inostranstvu, stalno zaposlenje ili zanimljivo putovanje samo su neke od mogućnosti koje zahtijevaju napredno poznavanje nekog od stranih jezika.

VRSTE KURSEVA STRANIH JEZIKA

U okviru III ciklusa „Škole stranih jezika” Fondacije „Zajednički put” biće organizovane sljedeće vrste kurseva:
-opšti kursevi,
-specijalistički kursevi, kao i
-“on-line” kursevi stranih jezika.

Nastava će se obavljati po zvanično priznatim i kvalitetnim programima. Učenje će biti bazirano na komunikativnom pristupu i od samog početka kursa podsticaće se aktivna komunikacija na stranom jeziku. U nastavi će se koristiti odgovarajući didaktički materijali, kao i originalni udžbenici prilagođeni vrsti kursa.
Kvalitetnu, zanimljivu, zabavnu i interaktivnu nastavu će provoditi diplomirani profesori sa dugogodišnjim iskustvom čiju stručnost i dostignuti kvalitet potvrđuje prosječna ocjena naših polaznika na prethodnim ciklusima Škole jezika od 4,7 od mogućih 5,0.

OPŠTI KURSEVI STRANIH JEZIKA

Opšti kursevi će pokrivati različite nivoe znanja stranih jezika u skladu s Evropskim niovima poznavanja stranih jezika (A1, A2; B1, B2; C1 i C2), i to za:
-engleski,
-njemački,
-italijanski,
-francuski ,
-norveški i
-španski jezik.

Opšti kursevi stranih jezika biće organizovani za dvije starosne grupe, i to:
-omladina od 10 do 15 godina starosti, kao i za
-mlade i odrasle od 15 godina starosti.

SPECIJALISTIČKI KURSEVI STRANIH JEZIKA
Zainteresovani polaznici specijalističkih kurseva, u zavisnosti od individualnih potreba, imaju mogućnost pohađanja:
-poslovno – pravnog engleskog jezika – (nivoi: B1, B2, C1 i C2), kao i
-medicinskog njemačkog jezika – (nivoi: B1, B2, C1 i C2).

“ON-LINE” KURSEVI STRANIH JEZIKA

Zbog velikog interesovanja polaznika izvan prijedorske regije, u okviru III ciklusa Škole jezika, zainteresovani imaju mogućnost učenja stranih jezika “na daljinu”, odnosno opciju “on-line” učenja sa našim iskusnim profesorima za:
-francuski (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2),
-italijanski (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2),
-norveški (svi nivoi: A1, A2; B1, B2; C1 i C2) i
-engleski jezik (A2 i viši nivoi).

CIJENA KURSEVA STRANIH JEZIKA
Svi polaznici naših kurseva plaćaju samo participaciju u pokriću troškova naše „Škole jezika” koja se kreće od 35,00KM do 45,00KM mjesečno u zavisnosti od nivoa kursa koji se pohađa.

-Kurs početnih nivoa (A1 i A2); (A1-1, A1-2, A2-1, A2-2 za njemački jezik) – 35,00KM
(2 časa sedmično u trajanju od 75 do 90 minuta)
-Kursevi viših nivoa (B1, B2, C1 i C2) – 45,00KM
(3 časa sedmično u trajanju od 75 do 90 minuta).

Za vrijeme trajanja kursa (februar/mart – maj/jun 2016. godine), polaznici plaćaju 4 jednake mjesečne članarine, i to prvu mjesečnu članarinu prilikom prijave-upisa u „Školu jezika” (januar/februar), drugu mjesečnu članarinu u prvoj sedmici početka kursa (februar) a treću i četvrtu članarinu početkom mjeseca u kojem se odvija obuka (mart i april 2016. godine).

Cijena kursa obuhvata: upis na kurs, polaganje ulaznog testa, pohađanje nastave, pristup elektronskoj biblioteci Škole jezika, polaganje završnog ispita, i izdavanje certifikata.

Termini održavanja kurseva biće prilagođeni starosnoj grupi polaznika i njihovim redovnim školskim ili poslovnim obavezama.

DOBITI OD KURSA
-Kvalifikovani i stručni predavači;
-Male grupe polaznika;
-Korištenje savremenih metoda učenja;
-Pristup elektronskoj biblioteci Škole jezika;
-Redovna testiranja i ocjena napretka;
-Prijatna radna atmosfera;
-Aktivno učešće polaznika u samom procesu učenja;
-Kreativni časovi prilagođeni potrebama polaznika, kao i
-Mogućnost učešća u studijskim posjetama i praktičnoj primjeni jezika (npr. posjeta Gracu i sl.).

ROK ZA PRIJAVE I POČETAK KURSA

Poziv je otvoren od dana objavljivanja do 15. februara 2016. godine. Trajanje kursa je 4 mjeseca.
Početak nastave je predviđen za 15. februar 2016. godine i održavaće se svakim radnim danom u popodnevnim časovima, u prostorijama JU „Centar Sunce”, u skladu sa rasporedom koji će biti utvrđen sa polaznicima Škole jezika.

„Škola jezika” je pokrenuta uz podršku Osnivača i najznačajnijeg donatora Fondacije „Zajednički put” Semire Hoffmann, s ciljem da se što većem broju mladih omogući učenje stranih jezika po pristupačnim cijenama, što će im pomoći u daljem obrazovanju, usavršavanju, konkurisanju za stipendije i slično.

U okviru „Škole jezika” do sada je mogućnost za učenje stranih jezika iskoristilo više od 190 polaznika.

Svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na slijedeći način:
E-mail: fondacija.uw@gmail.com
Facebook profil i page: Fondacija „Zajednički put”
Telefoni: 065-981-951 (Bojana Bojanić) i 065-644-004 (Slobodanka Šodić), ili lično na lokaciji „Zaštitne radionice” Fondacije „Zajednički put” Prijedor, Ulica Majora Milana Tepića bb (u blizini Patrije, pored kopirnice GLS design).

PRIJAVNI OBRAZAC

“PRIJAVI SE I OSTVARI SVOJE POTENCIJALE UČENJEM STRANIH JEZIKA!”

Fondacija „Zajednički put”