sud bih (3)Svjedok Odbrane Mitra Vlasenka je rekao kako poslije rata nije čuo da je optuženi učestvovao u pljačkanju i ubistvima.

“Ni od kog ništa loše nisam čuo o Mitru”, kazao je Rade Kostić, napomenuvši da optuženog poznaje još od prije rata.

Kostić je posvjedočio kako je primijetio da se početkom maja 1992. godine stvaraju punktovi i straže na putu prema njegovom selu Jaruge (opština Prijedor), dodavši da su do tada “bili dobri nacionalni odnosi”.

On se prisjetio da je u junu 1992. godine čuo “da se desilo nešto u selu Kozaruša, da su izginuli ljudi.” Taj dan, kako je dodao, optuženi je na motoru prošao pored njegove kuće rekavši mu da ide iz Prijedora i da ne zna šta je bilo.

Svjedok je tada, kako je kazao, i sam krenuo do Doma u Jarugama, gdje je bio i optuženi.

“Po priči, čuli smo da su krenuli kući, da ih je iz zasjede dočekala neka vojska u zaseoku Čirkini”, rekao je svjedok, objasnivši da je čuo da je to bila neka muslimanska vojska.

Na pitanje Tužilaštva zna li šta je bilo sa stanovnicima Kozaruše i Kozarca, svjedok je odgovorio da “misli da je taj narod negdje otišao, ali ne zna gdje”.

Tužilaštvo BiH tereti Mitra i Radeta Vlasenka te Dragu Končara da su u periodu od 24. maja do polovine augusta 1992. godine učestvovali u progonu civilnog nesrpskog stanovništva s područja Prijedora. U optužnici se navodi da su u sklopu progona vršena ubistva i prisilni nestanci.

Na ovom ročištu svjedočio je i Branko Vukadinović, koji se prisjetio kako je početkom juna 1992. godine u selu Jaruge kod Omladinskog doma vidio leševe “Baltića, Bucala i Lukića”, a da je u grupi ljudi bio i optuženi Mitar Vlasenko.

Vukadinović je pojasnio da je ranije tog dana, vraćajući se iz Prijedora, saznao da je bio “sukob i da ima mrtvih Srba i muslimana”.

Za tri stradale osobe svjedok je kazao da je čuo “da su nađene i pobijene u nekom zaseoku” i da se kasnije pričalo da im je zasjedu postavila osoba po imenu Čirkin.

Upitan od tužioca, svjedok je rekao da je srpska vojska odvela stanovnike iz Kozarca i Kozaruše u logore, te da je bilo uništavanja i paljenja po Kozarcu, ali da mu nije poznato ko je to radio.

Suđenje će se nastaviti 26. januara.

BIRN