LAV (23.7.- 22.8.) LEO
Tranzit Meseca iz vašeg polja ličnosti u polje posla i novca. Možete naći nov poso, nove mogućnosti da izrazite svoju kreativnost. Vaša intuicija je vaš najbolji vodič ka onome što bi trebalo da izaberete ili ako vam je potreban dodatni novac, možete naći neki honorarni posao uz pomoć nekog Strelca.