medicinsko tehnoloska i gradjevinska skolaĐaci koji se školuju za fizioterapeute u Srednjoj medicinskoj školi u Prijedoru po završetku srednjeg obrazovanja potpuno su spremni za tržište rada jer su, osim teorijskim znanjem, ovladali i svim neophodnim praktičnim vještinama.

Profesor praktične nastave u ovoj školi Milena Stojanović rekla je da u mnogim anketama najveća zamjerka poslodavaca što im svršeni srednjoškolci dolaze nespremni za posao, a to se najčešće odnosi na manjak praktičnog umijeća.

“To sa našim đacima nije slučaj. Naprotiv, učenici koji završe za fizioterapeuta odmah po okončanju školovanja u cijelosti su sposobni da odmah, bez dodatnih obuka, počnu samostalno da rade”, rekla je Stojanovićeva Srni.

Ona je navela da Srednja medicinska škola u Prijedoru od prošle godine ima i vlastiti kabinet za fizikalnu terapiju i kineziologoju u čije su opremanje škola, sponzori i sami đaci uložili oko 7.000 KM.

“Kabinet sadrži sva nastavna sredstva, didaktička sredstva i tehnologiju u skladu sa nastavnim planom i programom i najvišim standardima, tako da djeca ovdje, osim teorije, uče i praktične vještine koje onda, potpuno pripremljeni, direktno primjenjuju na pacijente u zdravstvenim ustanovama u kojima imaju praksu”, navela je Stojanovićeva.

Ona ja naglasila da uz nastavu u ovako opremljenom školskom kabinetu, te praksu u Centru za rehabilitaciju i banji Mlječanici, Srednja medicinska škola u Prijedoru po kvalitetu nastave spada u sam vrh i u Republici Srpskoj i u BiH.

“Zbog toga je interesovanje za našu školu svake godine daleko veće nego što nam dozvoljava upisna politika. Imamo i đake iz mnogih krajeva Republike Srpske, ali i iz Federacije BiH. Zbog ograničenog broja odjeljenja, imamo i slučajeva da djeca koja su konkurisala kod nas, a nisu prošla, završe neke druge škole, a onda dođu ovdje da polažu neki od smjerova vanredno”, dodala je Stojanović.

Ona je navela da je zainteresovanost za zvanje fizioterapeuta i druge medicinske smjerova u ovoj školi veća što je veća i mogućnost zapošljavanja po završetku škole, kako u javnim zdravstvenim ustanovama, apotekama i privatnim ordinacijama, tako u centrima za rehabilitaciju, banjama, velnes i fitnes centrima, kozmetičkim salonima i gerijatrijskim centrima.

Osnovne škole u Prijedoru ove godine će završiti 702 đaka, a grad Prijedor ima šest srednjih škola sa po nekoliko obrazovnih profila u svakoj, gdje se gotovo sve škole susreću sa problemom smanjenog broja đaka koji dovodi do tehnološkog viška i u nastavnom kadru i u vannastavnom osoblju.

Odjeljenje u srednjoj školi može brojati od 24 do 32 učenika o čemu odluku donosi Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a u upisnoj politici učestvuje i lokalna zajednica.

Grad Prijedor angažovao je Agenciju za ekonomski razvoj “PREDA-PD” da do kraja mjeseca predloži upisnu politiku za narednu školsku godinu.
SRNA