glas-firme ne vracaju krediteGarantni fond RS bio je prinuđen da u prošloj godini rezerviše 426.896 KM za pokriće rizika i eventualnih gubitaka jer je osam klijenata kasnilo sa izmirivanjem obaveza po osnovu kredita za koje su im izdali garancije.

Najveći iznos neizmirenih obaveza imali su “Ekofarm” iz Omarske kod Prijedora, Gerontološki centar “Slateks” i “Ademar leon” iz Banjaluke, a problemi su uočeni i kod “Planinskog dobra 1” i “Planinskog dobra 2” iz Rogatice, “Veteran-Sima” iz Bijeljine, “Roja” iz Kostajnice, te Slobodanke Timarac iz Omarske.

– Na kraju 2014. godine rezervisano je 426.896 KM ili 19,23 odsto preostalog duga na osnovu izdatih garancija kod kojih je došlo do kašnjenja. U odnosu na prethodnu godinu iznos rezervisanja povećan je za 4,98 odsto, a povećano je i učešće rezervisanja u odnosu na preostali dug za izdate garancije – navedeno je u izvještaju o radu Garantnog fonda.

Gotovo polovina rezervisanog iznosa odnosi se na “Ekofarm” – 209.367 KM. To čini 25 odsto preostalog duga na osnovu izdate garancije koja je za ovo preduzeće iznosila 837.472 KM. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora obavijestila je Garantni fond da je u saradnji sa vlasnicima farme tovnih pilića krenula u potragu za potencijalnim kupcima, odnosno strateškim ulagačima koji bi preuzeli poslovanje i upravljanje farmom.

Garantni fond je za Gerontološki centar “Slateks” rezervisao 157.894 KM što čini 16 odsto preostalog duga. U izvještaju je pojašnjeno da je prilikom odobravanja garancije ovoj ustanovi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS preuzelo obavezu planiranja dodatnog novca za pomoć ako dođe do poteškoća sa vraćanjem kredita.

– Račun ove javne ustanove je u nekoliko navrata blokiran i deblokiran s ciljem naplate dospjelih obaveza prema Garantnom fondu, ali bez značajnijeg rezultata. S obzirom na to da klijent ne izmiruje obaveze ni prema banci ni prema Fondu, upućeno je obavještenje Ministarstvu zdravlja koje je upoznato sa dopisom koji je banka poslala Garantnom fondu. Banka je navela da Gerontološki centar ima 512.520 KM dospjelih neizmirenih obaveza i da će dostaviti Garantnom fondu poziv za plaćanje punog iznosa od milion KM na osnovu date garancije – navodi se u izvještaju.

Za “Ademar leon” je rezervisano 12.500 KM, a Garantni fond je za tu firmu platio cijeli iznos. Preduzeće se sporazumom sa Garantnim fondom obavezalo da vrati dug do kraja prošle godine, ali to nisu učinili i zatražili su dodatni rok.

Direktor Garantnog fonda RS Radivoja Krčmar istakao je da su lani odobrili više garancija nego prije godinu ili dvije i da to nosi i veći rizik, zbog čega moraju izvršiti rezervacije.

– Te firme nisu u kardinalnom kašnjenju i vjerujemo da će uspjeti da prevaziđu probleme – kazao je Krčmar navodeći da uloženi novac nije bačen.

Poslovanje fonda

Prihodi Garantnog fonda iznosili su lani 1,92 miliona KM, što je za 5,81 odsto ispod plana, dok su rashodi bili 1,85 miliona i viši su od planiranih za 5,97 odsto. Bruto dobit je iznosila 78.269 KM i za 74,01 odsto je manja od planirane.

U Garantnom fondu su istakli da je na rezultat uticala primjena međunarodnih računovodstvenih standarda na procjenu fer vrijednosti akcija fonda u Banci Srpske i ispravka iznosa potraživanja od premija po osnovu zakonskih propisa. Na tim stavkama ukupan rezultat je direktno umanjen za 678.966 KM.

Glas Srpske