Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, prijedorska Poljoprivredno prehrambena škola prije tri godine započela je zasijavanje žitarica na oglednom polju u Tukovima.

Nakon prošlogodišnje žetve soje, sada se na oglednom polju od jednog hektara zeleni pšenica. Srđan Vlačina je jedan od učenika koji je učestvovao u sjetvi. Ističe da se u porodici od pradjeda bave poljoprivredom i da je ogledno polje kao praktičan dio nastave od velike koristi.

„Ovo je dobra praksa, a dobri su i profesori. Meni ovo dosta znači da još usavršim svoje znanje koje sam stekao i stičem radeći poljoprivredu sa roditeljima“, kaže Srđan.

U Poljoprivredno prehrambenoj školi kažu da su za realizovanje njihovih planova zasijavanja žitarica na oglednom polju najzaslužniji u Ministarstvu poljoprivrede i Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj.

“Ministarstvo poljoprivrede i Odjeljenje za poljoprivredu podržali su naše ideje i evo već treću godinu radimo oglede. Nakon ječma i soje, ove godine odlučili smo se na proizvodnju pšenice, a razlog je da bi naši učenici mogli da uporede više sorti. Isto tako, naši učenici koji u školi proizvode peciva da bi mogli to isto brašno da uporede kako se ponaša kada se od njega pravi hljeb i druga peciva”, kaže direktor škole Goran Aničić.

“Saradnja sa Poljoprivredno prehrambenom školom i Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske dala je dobre rezultate kada je u pitanju sijanje žitarica na oglednom polju”, ističe Žarko Tubin, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.

“Ta saradnja se pokazala kao jako dobra i odlučiuli smo da nastavimo dalje te smo jesenas izvršili oglednu sjetvu pšenice sa akcentom da smo radili sa najkvalitetnijim sortama pšenice koje se koriste kao poboljšivači u mlinsko pekarskoj industriji. Konkretno, u ovom ogledu imamo osam sorti, gdje ćemo nakon završetka ogleda uraditi ispitivanja kvaliteta brašna da dođemo do nekih zaključaka koje ćemo moći plasirati našim poljoprivrednim proizvođačima i pekarima, naravno”, naglasio je Tubin.

U Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj ističu da je zdravstveno stanje pšenice na oglednom polju zadovolavajuće. Upućen je i savjet poljoprivrednicima da urade drugu prihranu ovog strnog žita i da obrate pažnju na prisutnost korova.

kozarski.com