Grad Prijedor objavio je danas rezultate javnog poziva koji je raspisan krajem februara ove godine, a odnosio se na i organizacije i udruženja u oblasti amaterizma u kulturi.

Na Javni poziv za sufinansiranje programsko-projektnih aktivnosti udruženja u oblasti amaterizma u kulturi iz Budžeta Grada Prijedor u 2024. godini prijavilo se 20 udruženja, a 2 (dva) udruženja nisu ispunila sve formalno – pravne uslove.

Prema raspoloživim sredstvima u budžetu Grada Prijedora planirana su sredstva za finansiranje projekata udrženjima u oblasti amaterizma u kulturi za 2024. godinu u iznosu od 180.000 KM.

U budžetu Grada Prijedor za 2024. godinu predviđena su značajna sredstva za sufinansiranje u odnosu na 2023. godinu kada je Grad Prijedor u budžetu za ovu namjenu izdvojio 120.000 KM.

www.prijedorgrad.org

Odluku o raspodjeli sredstava udruženjima u oblasti amaterizma u kulturi možete pogledati OVDJE