Danas se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite, koja posebno značajnu ulogu ima za vrijeme elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Građani Prijedora uvjerili su se u rad i značaj sistema civilne zaštite kada su prije desetak godina bili izloženi velikim poplavama.

U gradskom Odsjeku za civilnu zaštitu ističu da je važan zadatak i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, dodajući da su početkom ove godine osam puta izlazili na teren i uništili 2 ručne bombe, 12 tromblona, 7 zolja, 6 minobacačkih granata i 210 komada razne municije.

Iz Odsjeka upućuju apel građanima da neeksplodirana ubojita sredstva ne bacaju u prirodu već da se obrate civilnoj zaštiti ili policiji.

“Osnovna namjena sistema civilne zaštite je da se planski i organizovano bavi zaštitom i spašavanjem stanovništva i materijalnih dobara u uslovima elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa i nekih nepogoda prouzrokovanih ljudskom djelatnošću, kao što su tehnički akcidenti i slično”, kaže Draško Đenadija, viši stručni saradnik za poslove civilne zaštite.

“Kad nastane vanredna situacija zakonski okvir daje nam mogućnost da djelujemo, a to su one situacije kada službe redovnih djelatnosti ne mogu da odgovore na izazove kojima su građani ugroženi. Tada stupa na snagu civilna zaštita, aktivira se Gradski štab za vanredne situacije i on na osnovu prijedloga Odsjeka koji to radi profesionlno kao stručna služba gradonačelnika, donosi određene odluke i koordinira aktivnosti svih subjekata na terenu u cilju zaštite i spašavanja. Kada ti kapaciteti lokalnog nivoa takođe budu iscrpljeni, ostaje druga mogućnost a to je saradnja sa drugim opštinama u regionu. Ta saradnje je bila od velike koristi kada su u vrijeme poplava dolazili spasioci iz drugih zemalja”, ističe Đenadija.

kozarski.com