toplana pdPrijedorska “Toplana” u mreži centralnog grijanja ima površinu od 346.838,20 metara kvadratnih od čega je iz sistema isključeno 69.252,68 metara kvadratnih ili 19,97 odsto.

“Ukupan prihod u 2014. godini manji je i u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što su se u 2014. sa sistema daljinskog grijanja samovoljno isključila 193 korisnika čija je grijna površina 10.874,68 metara kvadratnih”, navedeno je u izvještaju o radu “Toplane” za 2014. godinu.

“Toplana” je u 2014. ostvarila 5.548.366 KM prihoda ili za 24,53 odsto manje od plana i za 4,03 odsto manje nego u 2013. godini. Ukupni rashodi iznose 7.571.568 KM i veći su za 2,99 odsto od plana, a za 19,33 odsto manji od rashoda u 2013. godini. Gubitak u 2014. godini je 2.023.202 KM ili za 43,86 odsto manje nego u prethodnoj godini.

Procenat naplate u 2014. godini povećan je za 11,94 odsto u odnosu na 2013. godinu.

Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić najavio je da će uskoro biti izabran izvođač radova za prelazak centralnog grijanja sa mazuta na biomasu.

“Mora se imati u vidu da mazut košta 5,5 miliona maraka godišnje, a da će 30.000 tona biomase koštati milion i po maraka, koliko se procjenjuje da je dovoljno za jednu grijnu sezonu”, rekao je Pavić i dodao da će se tom razlikom servisirati kredit kojim će se finansirati prelazak na biomasu.

Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/ potpisan je ugovor o kreditu od sedam miliona evra sa rokom otplate 15 godina, grejs periodom tri godine i kamatnom stopom šestomjesečni euribor plus jedan odsto godišnje marže.

Osim kredita, predviđeno je i dva miliona evra donacije za projekat mjerenja utroška toplotne energije.

Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com