Grad Prijedor raspisao je danas javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Prijedora putem pribavljanja pisanih ponuda.

Uvid u dokumentaciju, grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama, spisak katastarskih parcela odnosno blok parcela koje su predmet davanja u zakup može se izvršiti u prostorijama Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe, ponuđač može podnijeti ponudu samo na jednu vrstu proizvodnje i ne može ga davati u podzakup.

Zakup je na 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i drugih višegodišnjih zasada, a na 12 godina za stočarsku ili ratarsku proizvodnju na 12 godina.

Javni oglas objavljen je u današnjem broju nedjeljnog lista “Kozarski vijesnik” i na internet stranicama grada Prijedora, kao i na oglasnoj tabli grada.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

SRNA
Foto – ilustracija