„Na sjednicama NS RS otvarao sam teme i diskutovao o problemima i potrebama Prijedora, o potrebama izdvajanja sredstava iz budžeta za razvoj turističkih potencijala Kozare, rekonstrukciji naše bolnice, problemu uništavanja putne infrastrukture zbog izvoza uglјa iz Sanskog Mosta, potrebama ulaganja u rekonstrukciju Mašinske i Elektro škole, malim prihodima u budžetu grada od koncesionih naknada, malim sredstvima koja se dodjelјuju za podršku povratku u Prijedor itd.“, ovo je u intervjuu za „Kozarski vjesnik“ naveo potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Mirsad Duratović.

Godinu dana ste potpredsjednik u NS RS. Prethodno ste godinama bili odbornik u Skupštini grada Prijedora, kojom ste i predsjedavali prije trenutne funkcije. Koliko je zahtjevna i odgovorna funkcija potpredsjednika u NS RS i da li Vam je prethodno iskustvo iz prijedorskog lokalnog parlamenta značajno za nju?

– Svakako da je viši nivo vlasti i javne uprave zahtjevniji i nosi sa sobom veću odgovornost. Međutim nadležnosti, poslovi i zadaci potpredsjednika NS RS su definisani Ustavom Republike Srpske i moj posao je da pomažem predsjedniku NS RS u obavlјanju poslova iz njegove nadležnosti. To podrazumijeva, ne samo vođenje sjednica Narodne skupštine u odsustvu predsjednika, već i pripreme samih sjednica, učešće u radu Kolegijuma NS RS, prisustvo raznim događajima i manifestacijama u ime Narodne skupštine, predstavlјanje Narodne skupštine na raznim domaćim i međunarodnim konferencijama, prisustvo sastancima međuparlamentarne saradnje, prijem delegacija koje dolaze u posjetu NS RS i slične aktivnosti. Osim ovih poslova, tu su i prijemi za građane i razna udruženja i organizacije, te predstavnike diplomatskog kora u BiH. Za svaki posao koji čovjek radi, neophodno mu je iskustvo, jer niko se nije rodio naučen za neki posao. Moje prethodno iskustvo kao poslanika u NS RS te odborničko u Skupštini grada Prijedora, a naročito pozicija predsjednika Skupštine grada, i te kako su mi pomogli da od prvog dana svoje poslove koje imam kao potpredsjednik NS RS, obavlјam bez imalo treme i krajnje profesionalno i odgovorno. Kada dođete na poziciju gdje već poznajete procedure, organizaciju rada, nadležnosti i način funkcionisanja institucije, onda je sve mnogo lakše. Ali uvijek ima novih izazova, nečega sa čime se niste susretali i mogućnosti da se znanje usavrši.

Šta je najbitnije, po Vašem mišlјenju, što je u NS RS usvojeno u prošlih godinu dana?

– Svaki političar ima neke posebne oblasti kojima se bavi u svom radu i koje preferira, pa tako i ja. Ono na šta kao čovjek i političar stavlјam težište moga rada su djeca, školstvo, socijalne kategorije, privreda i povratnička populacija. U prvoj godini mandata ovog saziva Narodne skupštine usvojeno je nekoliko zakona i izmjena zakona koji se tiču upravo ovih kategorija, pa ću spomenuti Zakon o dječijoj zaštiti, Porodični zakon, Zakon o podršci nezaposlenim roditelјima sa četvoro i više djece, Zakon o platama zaposlenih u obrazovanju i Zakon o doprinosima. Naravno, treba spomenuti i usvajanje budžeta i rebalansa budžeta kojim su povećavana izdvajanja upravo za kategorije koje sam naveo.

Ima li u tom periodu usvojenih zakona i izmjena zakona koji su posebno bitni za Prijedor?

– Svi zakoni su uglavnom podjednako bitni za svaku lokalnu zajednicu, ali izdvojit ću Nacrt zakona o geološkim istraživanjima, zbog rudarenja u Prijedoru i Izmjene Zakona o turizmu zbog turističkih potencijala kojima raspolaže naš grad, odnosno lokalna zajednica.

Ima li nešto što će uskoro doći na dnevni red, a čije bi usvajanje olakšalo život građana u vrijeme velike inflacije?

– Narodna skupština je trenutno u fazi izrade Plana rada za 2024. godinu, koji će se na dnevnom redu naći na slјedećoj sjednici. U sklopu tog plana, nalazit će se i prijedlozi zakona koji će olakšati svakodnevni život građana, a posebno ugroženih kategorija.

Smatrate li da ste kroz svoj rad u najvišem zakonodavnom tijelu doprinijeli Prijedoru i Prijedorčanima?

– Da li je i koliko moj rad u NS RS doprinio Prijedoru i Prijedorčanima, to treba da kažu građani Prijedora i naša Gradska uprava. Naravno da svako na svoj način barem pokušava doprinijeti svome gradu na bilo koji način i svakako će svako za sebe reći da je taj cilј postigao. Međutim, ocjenu rada ipak treba da daje neko ko to posmatra sa druge strane. Napomenut ću da sam na sjednicama NS RS otvarao teme i diskutovao o problemima i potrebama Prijedora, o potrebama izdvajanja sredstava iz budžeta za razvoj turističkih potencijala Kozare, rekonstrukciji naše bolnice, problemu uništavanja putne infrastrukture zbog izvoza uglјa iz Sanskog Mosta, potrebama ulaganja u rekonstrukciju Mašinske i Elektro škole, malim prihodima u budžet grada od koncesionih naknada, malim sredstvima koja se dodjelјuju za podršku povratku u Prijedor itd. Obezbijedio sam određena sredstva iz budžeta za izgradnju i rekonstrukciju puteva, škole, pojedinačne pomoći za građane i nevladine organizacije.

Kako ocjenjujete rad poslanika iz Prijedora, odnosno da li su dovolјno aktivni u poslaničkim klupama?

– Poslanici iz Prijedora su zastuplјeni u oba skupštinska bloka odnosno i u klupama opozicije i klupama vlasti. Sastav te naše, da kažem „reprezentacije“, je jako šarolik u pogledu godina, zanimanja, pozicija u vanskupštinskom životu. Među nama ima onih koji imaju dugogodišnji poslanički staž i iskustvo, a i onih koji su po prvi put sjeli u poslaničke klupe, tako da i ne možemo odmah očekivati da svi budu podjednako aktivni. Bitno je da su svi poslanici do sada uzeli učešće u radu i diskutovali u Skupštini po raznim tačkama dnevnog reda i redovni su na sjednicama. Svi smo zastupali interese svoje lokalne zajednice i naše regije i to je ono najbitnije. Kada podvučem crtu nakon prve godine mandata, mogu reći da sam zadovolјan radom naših poslanika u skupštinskim klupama i ako ćemo baš ocjenjivati brojčano, dat ću jednu četvorku.

Veoma ste aktivni kada su upitanju infrastrukturni projekti u Prijedoru, prvenstveno u mjestima u kojima je veći broj Bošnjaka. Šta ste sve pomogli da se realizuje u Prijedoru i koliko je novca uloženo?

– Svaki političar, prije svega, zastupa interese svoje izborne baze, a zatim cijele lokalne zajednice, pa tako ni ja nisam izuzetak. Međutim, to ne znači da nisam učestvovao u realizaciji projekata i u drugim mjestima koja nisu naselјena samo Bošnjacima, kao na primjer put prema Volaru, sanacija krova na osnovnoj školi u Donjim Garevcima i još neke. Od realizovanih projekata u 2023. godini, navest ću 15 putnih pravaca za koje sam obezbijedio 1,7 miliona KM, od kojih je devet putnih pravaca već završeno, a za ostalih šest je okončana tenderska procedura i radovi kreću dok vremenski uslovi dozvole. Osim puteva, radio sam i projekte vodovodne mreže, na izgradnji školskog i dječijeg igrališta, zamjeni stolarije na školi, izgradnji mosta i još nekim sitnijim projektima. Ukupan iznos obezbijeđenih sredstava je oko 2,2 miliona KM. Ono što imam želјu da navedem je izuzetno dobar odnos i podrška u realizaciji ovih projekata od strane Gradske uprave i gradonačelnika Slobodana Javora. Nakon mog prelaska u Narodnu skupštinu, dogovorili smo se da i dalјe zajednički doprinosimo bolјitku života naših sugrađana i da međusobnom saradnjom radimo dobre i pozitivne stvari u Prijedoru.

Šta želite da uradite za Prijedor u narednom periodu?

– Oni koji prate moj rad, znaju da ja nisam političar koji daje obećanja, već se trudim da imam informacije sa terena o potrebama i problemima, kako pojedinaca tako i naših mjesnih zajednica, organizacija, ustanova i lokalne zajednice i onda tražim rješenja. Smatram da svaki političar treba da rješava, a ne samo da konstatuje probleme za koje već svi znaju. Ako uzmemo u obzir da se nalazimo u izbornoj godini, onda pogotovo sve što bih rekao da želim uraditi bit će da su prazna predizborna obećanja. Ono što je moj moto u radu jeste da rad bude ono po čemu se prepoznaje političar, a ne po obećanjima koja daje. Zato ću se suzdržati od navođenja projekata koje imam u planu da realizujem u ovoj godini, ali ću navesti da se njihova vrijednost kreće oko tri miliona KM. Svi ti projekti su vezani za našu lokalnu zajednicu i pobolјšat će svakodnevni život naših sugrađana.

kozarski.com