U Osnovnom sudu u Prijedoru danas je u predmetu o neiskorištenim vakcinama protiv kovida 19 nastavljen glavni pretres na kojem je odbrana izvela materijalne dokaze, a Pravobranilaštvo Republike Srpske podnijelo imovinsko-pravni zahtjev za 45.011 KM štete pričinjene Srpskoj.

Imovinsko-pravni zahtjev je u ime Pravobranilaštva Srpske podnijela pomoćnik pravobranioca Jelena Vasilić, a sudija Nebojša Manojlović je rekao da optužena Milica Otković o ovome može da se izjasni na narednom ročištu.

Odbrana je danas izvela materijalne dokaze, budući da je na prethodnom ročištu saopštila da neće izvoditi svjedoke, angažovati vještake, niti ispitivati optuženu.

Branilac optužene Savan Zec uložio je kao dokaze i akte koja je od Doma zdravlja Prijedor dobio u međuvremenu uz pomoć sudskog naloga.

Jedno je elektronski ispis temperatura, takozvani data loger, za period od 24 časa prije spornog događaja, a koji pokazuje da je u noći 11. na 12. aprila 2021. godine temperatura u frižideru u kojem su čuvane “sputnjik ve” vakcine bila uredna do zore, a da je od 5.00 ujutro do 7.25 časova porasla sa minus 20 na minus četiri, a što koincidira s nestankom struje.

Drugo je dopis direktora Doma zdravlja Prijedor Miloša Marjanovića da ova javna zdravstvena ustanova ne posjeduje akt koji jeste protokolisan u Domu zdravlja, a kojim je određeno da je optužena Milica Otković ovlaštena za nadzor nad hladnim lancem za 2021. godinu.

“Dušanka Smiljanić, svjedok u ovom postupku, rekla je ovdje pod zakletvom, da je donijela i potpisala taj akt, a mi ga do danas nismo vidjeli, iako smo ga u više navrata tražili od Doma zdravlja”, rekao je advokat Zec.

Zec je kao dokaz uložio i otpremnicu firme “Krajinalijek” Banjaluka od 20. marta 2021. godine o nabavci vakcina vrijednoj 50.315 KM za koju je, kako je podsjetio, glavna medicinska sestra Doma zdravlja Dušanka Smiljanić u ovoj sudnici svjedočiča da nije upoznata s njom, iako je na otpremnici njen potpis.

Zec je od Okružnog javnog tužilaštva Prijedor zatražio stavku broj 47 iz dopisa Policijske uprave Prijedor upućenog ovom tužilaštvu 16. aprila 2021. godine – video-zapise s nadzornih kamera u Domu zdravlja u dane kada se desio sporni događaj s vakcinama, a sudija Manojlović prihvatio je prijedlog odbrane da nastavi izvođenje dokaza i očekuje da će tužilaštvo dostaviti tražene snimke.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor Sanja Đaković podsjetila je da su o ovom slučaju u početku vođene istrage protiv dva lica, da je protiv jednog lica istraga obustavljena i da je traženi dokaz broj 47 bio u tom drugom spisu, a ne u ovom.

Ona je takođe tražila da sud ne dozvoli insinuacije da tužilaštvo nešto krije, te navela da je odbrani dat na uvid taj USB sa video-nadzorom, nakon čega je advokat Zec insistirao na tome da mu se snimak kopira, a ne samo da mu se da na uvid, podsjećajući da je zakonska obaveza tužilaštva da iznosi i dokaze koji idu u korist optuženih.

Naredno ročište zakazano je za 22. novembra, kada će odbrana nastaviti s izvođenjem materijalnih dokaza koje očekuje da će dobiti od tužilaštva, a nakon čega slijede završne riječi tužilaštva i odbrane.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor optužilo je načelnicu Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor Milicu Otković zbog neiskorištenosti 1.342 doze vakcine “sputnjik ve”.

U prijedorskom Domu zdravlja 12. aprila 2021. godine privremeno je obustavljeno vakcinisanje stanovnika protiv kovida 19 budući da je došlo do prekida hladnog lanca u zamrzivaču u kojem su vakcine čuvane.

Ročištu su prisustvovali predstavnici OEBS-a i medija.

SRNA
Foto – ilustracija