INTERUGO d.o.o.
Kozarac
Partizanska 35
79202 Kozarac – BiH
Tel. +387 52 344 494
email: info@interugo.ba

Interugo d.o.o se bavi proizvodnjom ugostiteljskog namještaja od INOX-a. Preduzeće EU porijekla sa sjedištem u BiH posluje više od 30 godina, a naše proizvode možete pronaći diljem svijeta. Glavna konkurentska prednost je što elemente radimo isključivo po narudžbi čime se potpuno prilagođavamo prostornim ograničenjima, ali i željama naših klijenata.

Pridružite se našem timu na poziciji:

-ŠUMARSKI TEHNIČAR

Opis posla: Rad na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma, rukovanje alatom i mehanizacijom, analiza šumskog područja i savjetovanje za najbolju iskoristivost.

Potreban broj radnika: 1

Zanimanje/zvanje: šumarski tehničar (SSS)

Radno iskustvo: Obavezno!! Minimalno 1 (jedna) godina

Vozačka dozvola: B kategorija

Prednost imaju osobe s Uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za poslove sjekača i/ili vozača.

Rad je terenski na području grada Prijedora.

Prijave slati na e-mail: info@interugo.ba