Kiša koja sa manjim ili većim prekidima pada protekla tri dana stvara brojne probleme širom grada Prijedora.

Najprije su problem pravile bujične vode rječica Puharske i Miloševice u naseljima Puharska, Topolik, Vrbice.

U međuvremenu je porastao vodostaj rijeke Sane i njene najveće pritoke Gomjenice.

Najteža situacije je u naselju Raškovac gdje su zaplavljeni brojni objekti.

Voda je prodrla u nekoliko kuća.

S obzirom na porast Sane i Gomjenice može se očekivati da taj broj bude veći.

Bujica vode danas je tekla i glavnom ulicom u Ljubiji.

Zaplavljene su njive i neki pomoćni objekti i okućnice u Gomjenici koja još uvijek pamti poplavu iz 2014. godine.

Voda se prelijeva i preko ulice VI krajiške brigade.

Kakvo je trenutno stanje u ovom naselju, naročito oko ušća Miloševice u Gomjenicu i Gomjenice u Sanu možete vidjeti na fotografijama iz vazduha i sa zemlje čiji je autor Igor Bajić.

Fotografije su nastale tokom popodneva, trenutna situacija je teža nego što je bila.

Tekst – www.prijedordanas.com
Foto – Igor Bajić