Tužilaštvo je svojim dokazima dokazalo moju nevinost, rekao je okončavši svoju završnu riječ Dragan Radetić, advokat iz Prijedora koji je optužen za zloupotrebu povjerenja i prevaru klijenta pred Osnovnim sudom u Banjaluci, koji je izricanje presude zakazao u utorak, 4. aprila.

Tokom iznošenja završne riječi, Radetić je kazao da Tužilaštvo nije uspjelo da dokaže nikakvu logičku vezu ugovora o kreditu kod “Sberbanke” sa prevarom koja se stavlja njemu na teret, jer je on sam odustao od kredita kada je vidio zabilježbu tereta u posjedovnom listu za spornu nekretninu koja se vodila na njegovom klijentu Josipu Ćoriću.

Kako je rekao, više od 50 posto dokaza koje je iznio tužilac, a koji se odnose na ovaj slučaj, bilo je baš u vezi sa pomenutim kreditom, od kojeg je on odustao i koji, prema njegovim riječima, nemaju nikakvu činjeničnu vezu sa opisom iz optužnice.

“Interesantno je i da je tužilac predložio saslušanje šest svjedoka, koji navodno imaju saznanja o izvršenom krivičnom djelu “prevara”, a nijedan od tih svjedoka ne živi u Prijedoru i svi su izjavili da ne poznaju Dragana Radetića. Svi su iz Banjaluke, a Tužilaštvo za svih ovih deset godina nije našlo bar jednog svjedoka iz Prijedora koji mene poznaje i koji je upoznat s tim djelom prevare”, izjavio je Radetić.

On je podsjetio i na okolnosti dorađivanja optužnice protiv njega. Kako je kazao, činjenica da je sudija u Osnovnom sudu u Banjaluci Svetozar Bajić tokom vođenja glavnog postupka vratio optužnicu na doradu Specijalnom tužilaštvu, zbog čega se punih pet mjeseci nije vodio nikakav postupak.

U završnoj riječi se osvrnuo i na materijalne dokaze koje je protiv njega izvelo Tužilaštvo.

“Tužilaštvo nije čitalo dokaze na pretresu niti je navelo šta tim dokazima pokušavaju dokazivati. Jedan od tih dokaza, a to je notarski ugovor, čak je četiri puta uložen. S druge strane, svi dokazi koji su uloženi, u kontradikciji su sa izjavama svjedoka Tužilaštva”, naveo je Radetić.

Prema njemu, Tužilaštvo je, između ostalog, navelo u optužnici da je njegov tadašnji klijent Josip Ćorić bio star i bolestan tokom sastavljanja ugovora o zastupanju 2006. godine, međutim nisu nigdje odgovorili od koje bolesti je bolovao Ćorić, niti su izinijeli dokaze.

On se osvrnuo i na kasniju izjavu, koju je Ćorić dao tokom januara 2013. godine u bolnici, a koju je prekucavala jedna od doktorica iz Univerzitetskog kliničkog centra, te da je zvanično rečeno da je Ćorić izjavu dao 16. januara 2013. godine, a da se u otpusnom pismu navodi da je otpušten 4. januara.

Radetić se osvrnuo na integritet pojedinih svjedoka i njihove lične povezanosti, navodeći da su prijavu protiv njega podnijele advokatice Jadranka Ivanović i Jasminka Jovišević, koje su kasnije bile zastupnice oštećenih.

Navodi da su one kasnije bile i svjedoci Optužbe na sudu, ali da imaju jasne finansijske interese da se protiv njega vodi ovaj postupak.

“Ja sam Jasminki Jovišević predao 21 ispravu i dokument, što je vidljivo iz zapisnika o primopredaji, a kasnije, kada je traženo da se uloži ta dokumentacija u spis, falilo je 12 dokumenata, što možete provjeriti uvidom u taj spis. Istovremeno, u taj spis, koji sam ja dostavio, stavljena su četiri dokumenta koja ja uopšte nisam njima dao”, izjavio je Radetić pred Vijećem Osnovnog suda u Banjaluci.

On je zaključio da je Tužilaštvo čak svim svojim dokazima dokazalo njegovu nevinost, a od Suda je zahtijevao da odluku donese u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku.

Dragana Radetića optužnica tereti da je, kao advokat i punomoćnik Josipa Ćorića iz Prijedora, prodao imovinu oštećenog vrijednu 160.000 konvertibilnih maraka (KM) i od njega uzeo još 120.000 KM.

Radetić je 2015. osuđen na dvije i po godine zatvora zbog ovog djela, u predmetu koji je protiv njega vođen u Okružnom sudu u Banjaluci. Tom presudom je na tri mjeseca zatvora osuđena Radetićeva punica Jelena Đenadija, na čije ime je optuženi prepisao Ćorićevu imovinu.

Ovu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske, koji je u odluci naveo da postupak nije trebalo voditi Republičko javno tužilaštvo, već Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, pa je predmet vraćen na novo suđenje Osnovnom sudu.

Presuda će biti izrečena 4. aprila.

detektor.ba