Od 14 prijava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja zaprimljenih u prijedorskom Centru za socijalni rad u prošlom mjesecu, u šest slučajeva nasilnici su zadržani u policiji na period do 24 časa, rekla je danas socijalni radnik ove ustanove Dragana Grujičić.

Grujičićeva je navela da su sve u pitanju muškarci, trojica su bila u alkholisanom stanju, te dodala da je u pet slučajeva u pitanju partnerski odnos, a u jednom otac-kćerka.

Ona je dodala da je taj posljednji slučaj primjer maksimalnog angažmana svih subjekata u sistemu.

Ukupno dva od 14 slučajeva prijavile su škole, a ima situacija da roditelji osuđuju dijete koje se odluči prijaviti nasilje.

“Naša poruka djeci je da nisu pogriješila nego su učinila najispravniju stvar. Svi subjekti u sistemu moraju biti dodatno osjetljivi kada su u pitanju djeca”, dodala je Grujičićeva koja je prisustvovala današnjem sastanku multisektorskog tima za zaštitu od nasilja u porodici.

Tanja Božić iz Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru rekla je da su u februaru imali 13 predmeta krivičnih djela nasilje u porodici, dok je Nemanja Predojević iz prijedorske Policijske uprave naveo da je u februaru bilo 11 slučajeva ili za jedan više nego lani, a za koje su izvještaji proslijeđeni tužilaštvu.

Gordana Kragulj iz Bolnice “Dr Mladen Stojanović” iz Prijedora rekla je da je ova ustanova zabilježila dva slučaja porodičnog nasilja u prošlom mjesecu, od kojih je jedan iz Prijedora za koji je nadležna Policijska stanica Kozarac, a drugi iz Novog Grada za koji se sarađuje s tamošnjim Centrom za socijalni rad.

Današnjem sastanku multisektorskog tima za zaštitu od nasilja u porodici, koji je održan u Policijskoj upravi u Prijedoru, prisustvovali su i predstavnici Centra “Sunce”, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i medijske zajednice, a čine ga još i predstavnici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola.

U Prijedoru je prošle sedmice potpisan novi protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici na području ovog grada, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici i opštim protokolom o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj iz februara prošle godine između šest ministarstva.

U Prijedoru protokol o postupanju subjekata zaštite od porodičnog nasilja postoji još od 2010. godine, kao i multisektorski tim sačinjen od devet subjekata zaštite koji se sastaju svakog mjeseca.

Po novom protokolu, tim bi trebalo da se formalizuje kao koordinaciono tijelo, a među članovima tima prevladava uvjerenje da ostane u istom sastavu i da se pridruže nedostajući predstavnici Gradske uprave i osnovnog i okružnog suda.

SRNA