Radovi koji su sredinom novembra počeli na ispitivanju kanalizacije u naselju Tukovi, a koje izvodi firma “Radis” iz Istočnog Sarajeva teku po planu i odvijanju se u dvije faze.

Na terenu su uporedo i geodetske ekipe, kao i ekipe koje snimaju kamerom kroz mrežu da bi se evidentirali smjer kretanja, poprečni padovi, širine i eventualna oštećenja zbog nekorištenja ili zbog gradnje koja se dešavala u međuvremenu.

Iz Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove saopšteno je da je prikuljena ranija projektna dokumentacija koja je potrebna kako bi elaborat o trenutnom stanju kanalizacione mreže bio što kompletniji.

Gradska uprava Prijedor je za potrebe snimanja stanja ove mreže u dužini od 17 kilometara izdvojila 200.000 KM i to je dugogodišnji problem naselja Tukovi gdje je izgrađena primarna i sekundarna mreža, ali nikad nije puštena u funkciju.

Projekat kanalizacije u Tukovima dio je projekta “Vodovod i kanalizacija Republike Srpske” koji je rađen prije više od decenije i finansiran je sa 50 odsto kreditom Evropske investicione banke, 35 odsto sredstava donacija i 15 odsto učešćem građana i lokalnih zajednica.

prijedorgrad.org