Gradska uprava Prijedor preduzima značajne korake kako bi mještani naselja Veliko Palančište, Kavanište i Stari voćnjak/ Gornji Orlovci u što skorije vrijeme riješili dugogodišnji problem vodosnabdijevanja.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Dragoslav Kabić ističe da je to problem koji traje decenijama i koji je trebao davno biti riješen, a da je ova aktuelna vlast preduzela i konkretne korake da to pitanje riješi.

Na taj način želimo pružiti dobru podršku mještanima tih naselja da mogu da ostanu na tom području budući da će im biti riješeno to osnovno pitanje egzistencije-pitka voda.

“Tačno je da mještani pomenutih naselja nemaju uredno vodosnabdijevanje, u stvari nemaju nikakvo vodosnabdijevanje sa gradske vodovodne mreže. Ove godine, planirali smo sredstva i u nacrtu rebalansa budžeta obezbijedili sredstva za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Kavanište i Stari voćnjak/Gornji Orlovci. To su projekti vrijedni 2,5 miliona KM i mi ćemo, čim se stvore uslovi odnosno čim se usvoji prijedlog rebalasa budžeta, raspisati javni poziv za izbor izvođača”, istakao je Kabić.

Vršilac dužnosti direktora Vodovoda Dragan Stamenić je istakao da je ovo preduzeće pripremilo projektnu dokumentaciju.

Konkretno u naselju Stari voćnjak je predviđeno da se za 280 kuća izvede oko 15 kilometara vodovodne mreže sa kućnim priključcima gdje će domaćinstva dobiti u svakom dvorištu šaht, vodomjer i priključne elemente, a u sklopu projekta je da se izvede jedna pumpna stanica i rezervoar od 40 kubika.

Što se tiče Kavaništa tu je predviđeno da se spoji oko 70 domaćinstava na gradski sistem, a u naselju Veliko Palančište oko 40 kilometara vodovodne mreže, tri pumpne stanice i dva rezervoara gdje će biti spojeno oko 250 domaćinstava.

prijedorgrad.org