Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i direktor privrednog društva „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor Mladen Jelača potpisali su danas u Banjaluci Sporazum o saradnji.

Predmet Sporazuma o saradnji je pokretanje rudarske djelatnosti na ležištu željezne rude „Ciganuša – Škorac“ u Ljubiji, opština Oštra Luka i grad Prijedor.

To će rezultirati zaključivanjem ugovora o koncesiji za eksploataciju željezne rude na ovom površinskom kopu.

Pored toga, kao rezultat potpisivanja ovog Sporazuma o saradnji, biće potpisan i Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničkog kamena – krečnjaka na dijelu ležišta „Drenovača“ kod Prijedora.

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske