Glasovima većine odbornika usvojen je rebalans budžeta grada Prijedora za ovu godinu u iznosu od 67.954.916 maraka.

Od toga 67.654.916. maraka odnosi se na rashode i odlive, dok je za isplate iz budžetske rezerve predviđeno 300.000 maraka.

Usvojeni rebalans veći je za oko tri miliona u odnosu na Nacrt.

“U odnosu na Nacrt rebalansa, razlika je u tri miliona maraka na prihodovnoj strani, koje je Vlada RS doznačila gradu Prijedoru za komunalnu i putnu infrastrukturu i ta sredstva će biti utrošena namjenski”, precizirala je Maja Kunić, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije.

Odbornici DNS-a uložili su šest amandmana na rebalans budžeta. Nijedan nije prihvaćen. Tražili su, između ostalog, da se povećaju grantovi za obrazovanje, sredstva za Udruženje građana “DON” i podršku u liječenju boračke populacije.

“Troškovi za manifestaciju Svetosavska akademija i sportski Savez udruženja ratnih-vojnih invalida, a posebno smo tražili i pomoć zdravstvenim radnicima koji rade u kovid-sistemu u iznosu od 200.000 maraka”, rekao je Dragan Romčević, odbornik DNS-a.

Većina amandmana je nelogična, smatra zamjenik gradonačelnika. Žarko Kovačević kaže da je razočaran prijedlozima DNS-a.

“Pet amandmana je bilo potpuno nelogično. Tražili su sredstva za ono za šta već postoje. Eventualno, šesti amandman za izdvajanje po 500 KM zdravstvenim radnicima bi se mogao razmatrati. Međutim, prijedlog da se iz budžetske rezerve izdvoji 200.000 KM nije bio realan, jer su iz budžetske rezerve potrošena skoro sva sredstva”, istakao je Kovačević.

Iz Gradske uprave poručuju i da će razmatrati mogućnost da naredne godine isplate pomoć zdravstvenim radnicima koji rade u kovid-sistemu.

Odbornici su danas usvojili i Nacrt budžeta za 2022. godinu u iznosu od 43.902.921 marku, što je za oko dva i po miliona ili 6,23 odsto povećanje u odnosu na planirani budžet u ovoj godini.

“Na strani rashoda, najveći rast bilježimo na povećanju prihoda od PDV-a, u procjeni od 27 miliona KM. Na strani prihoda, imamo pokriće i samim tim smo povećali rashode na osnovu zahtjeva koji pristižu. To su subvencije za preduzeća, doznake na ime socijalne zaštite, uticaj inflacije na rast cijena troškova roba, usluga i slično”, istakla je Kunićeva.

U Klubu odbornika SNSD-a uvjereni su da će budžet za narednu godinu biti većinom razvojni.

“Mislim da ćemo imati dodatnog prostora od ovih sedam miliona i od kredita. Hoću i da najavim da će naredna godina biti jedna radna godina, gdje ćemo otvoriti mnoge procese i radove”, rekao je Goran Velaula, šef Kluba odbornika SNSD-a.

Danas je usvojena i odluka o prelasku Doma zdravlja na trezorski sistem poslovanja.

kozarski.com