Odbrana Drene Marin, sutkinje Okružnog suda u Prijedoru optužene za povredu zakona od strane sudije, uložila je set materijalnih dokaza, među kojima su spisi iz 16 spornih predmeta koje je vodila Marin.

Na ročištu u Okružnom sudu u Banjoj Luci advokatica Jasminka Jovišević je rekla da je Odbrana pismenim podneskom od 26. oktobra podnijela jedan dio dokaza, a naknadno su dobili još neke dokaze te su ih danas dostavili i Tužilaštvu, koje će se o novim dokazima izjasniti na sljedećem pretresu.

Odbrana je prezentovala kompletne spise iz 16 spornih predmeta koje je vodila sutkinja Marin.

Advokatica Jovišević je navela da se u tim spisima nalaze, između ostalog, i zahtjevi policijskih stanica da Sud izabere branioca po službenoj dužnosti u postupcima protiv maloljetnih lica.

Prema njenim riječima, sutkinja Marin je rješenja o imenovanju branioca po službenoj dužnosti uredno dostavljala Tužilaštvu, policiji, branjenicima, kao i da je advokat Sanda Zubanović bila zastupnik u postupcima pred policijskim organima, a ne pred sudovima.

Kako je navela Odbrana, u većini tih predmeta, maloljetnicima su izrečene alternativne mjere.

Marin je optužena da je, kao sudija Okružnog suda u Prijedoru, donosila nezakonita rješenja u kojima je svoju sestru, advokaticu Sandu Zubanović postavljala za branioca po službenoj dužnosti u postupcima protiv maloljetnih lica.

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske u optužnici navodi da je od 5. januara 2011. do 2. novembra 2016. godine sutkinja Marin donijela 16 rješenja kojima je advokatici Zubanović pribavila imovinsku korist od 7.285 KM. Ova sredstva Zubanovićevoj su isplaćena kao naknada na ime troškova zastupanje odbrane.

Među dokaznim materijalom su i naredbe Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci o nepokretanju pripremnih postupaka pred Sudom.

“Tužilac je trebao, po članu 14, dostaviti i dokaze kojim se dokazuje i odbrana. Iako sam ih vidjela u tužilačkom spisu, oni nisu provedeni u postupku. To su dokazi da optužena nije počinila krivično djelo koje joj se stavlja na teret”, kazala je Jovišević.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. novembar.

detektor.ba