vodovod prijedor-posjeta svajcaracaG-din José Guntern, direktor za saradnju u Ambasadi Švajcarske u BiH i njegov zamjenik g-din David Kramer posjetili su „Vodovod“ a.d. Prijedor u utorak, 03. marta 2015. godine, nakon susreta sa gradonačelnikom Markom Pavićem.

Ambasada Švajcarske planira da u Prijedoru snimi kratki film o rezultatima aktivnosti švajcarske razvojne saradnje u Prijedoru u oblasti razvoja opštinske uprave i vodosnabdijevanja. Prvo javno prikazivanje ovog filma planirano je u maju ove godine u Švajcarskoj, na Godišnjoj konferenciji Odjeljenja za istočnu Evrope Švajcarske direkcije za razvoj i saradnju (SDC).

U sklopu priprema za snimanje filma i finalizacije scenarija za ovaj film, g-din José Guntern i g-din David Kramer sastali su se sa direktorom „Vodovoda“ a.d Prijedor Vladom Reljićem i njegovim saradnicima.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o poboljšanjima u oblasti vodosnabdijevanja i poslovanju „Vodovoda“ Prijedor u tehničkom i institucionalnom smislu, ostvarenim kao rezultat realizacije Projekta vodosnabdijevanja Prijedora, koji je završen krajem 2011. godine, a koji su zajednički finansirali Vlada Švajcarske i Grad Prijedor.

Predstavnici Ambasade su upoznati i sa prisutnim problemima u oblasti vodosnabdijevanja sa kojima se preduzeće suočava. Na sastanku je dogovoren način realizacije filma i izražena spremnost predstavnika „Vodovoda“ da ustupe raspoložive materijale i pomognu u realizaciji ove ideje.

Nakon sastanka, g-din José Guntern i g-din David Kramer, zajedno sa predstavnicima „Vodovoda“, posjetili su neke od glavnih objekata vodosnabdijevanja Prijedora: bunare u Tukovima i rezervoare Pašinac, Vlačine i Barakovac i na taj način se direktno upoznali sa načinom funkcionisanja sistema vodosnabdijevanja u Prijedoru.

Predstavnici Ambasade izrazili su veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima u oblasti vodosnabdijevanja, kao i stanjem objekata izgrađenih i rekonstruisanih tokom Projekta vodosnabdijevanja.

Vodovod Prijedor