centar za socijalni radDjece bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj je skoro 500, a u Prijedoru njih 55, s tim da nisu svi pravno spremni za usvojenje. Bračni parovi koji ih žele usvojiti susreću se sa dugotrajnim i strogim zakonskim procedurama, zbog čega godinama čekaju da bi na ovaj način dobili dijete.

Koliko mnogobrojne procedure otežavaju usvajanje djece najbolje pokazuje podatak Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS da godišnje bude usvojeno tek dvadesetak mališana, iako se na listama potencijalnih usvojilaca nalazi na stotine parova.

U Centru za socijalni rad u Prijedoru prošle godine je zaprimljeno 11 zahtjeva za usvojenje, nije realizovano ni jedno, ali su pripremana dva usvojenja koja su realizovana u januaru ove godine. Zahtjeve za usvojenje tokom prošle najviše su podnosili parovi koji su pet ili više godina u bračnoj zajednici, a ne mogu dobiti dijete normalnim putem, kažu u ovom Centru i podsjećaju da usvojenje predstavlja najkvalitetniji trajni vid zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.

Stoga je važno napomenuti da usvojenje, ni u jednom propisu, bilo da se radi o međunarodnom dokumentu ili o domaćem propisu, kao ni upravnoj teoriji i teoriji socijalnog rada, nije koncipirano kao pravo usvojilaca, već isključivo kao pravo djeteta-usvojenika.

RTV Prijedor