Skupština grada Prijedora imenovala je juče novu Gradsku izbornu komisiju na period od sedam godina, budući da je dosadašnjoj istekao mandat.

Putem javnog konkursa izabran je Željko Škondrić, koji je i u proteklih sedam godina obavljao dužnost predsjednika, dok su novi članovi Nada Zorić, Admira Kličić, Želimir Kos, Branko Anđić, Alma Bektić i Saša Bajrić.

Na konkurs se javilo devet kandidata i svi su ispunili uslove.

Za novi sastav prijedorskog GIK-a biće zatražena saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

U dosadašnjem sastavu GIK-a, osim Škondrića kao predsjednika, bili su članovi Ivana Šarić Bilbija, Edin Bektić, Hasnija Skopljak, Suzana Stupar, Suada Kolonić i Lazar Gajić.

SRNA