Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, danas su na području svih policijskih stanica ove uprave organizovali podjelu informativnih letaka kako bi se građani upoznali sa pojavnim oblicima trgovine ljudima i preventivnim aktivnostima čijim se pravovremenim preduzimanjem mogu spriječiti ove nezakonite radnje.

Podjela letaka i obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima u Prijedoru, na Trgu Majora Zorana Karlice, realizovana je zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad Prijedor.

Letak pod nazivom „Šta je trgovina ljudima“ koji je izrađen u saradnji sa partnerom projekta, „World Vision BiH“, pored informacija da seksualno iskorištavanje, prinudni rad ili radna eksploatacija, prisiljavanje na prosjačenje, prinudni maloljetnički brakovi i trgovina organima, predstavlja pojavne oblike krivičnog djela trgovine ljudima, sadrži i uputstvo da pozivom na broj „122“ ili obavještavanjem policije o uočavanju ovakvih radnji mogu pomoći da se spriječi iskorištavanje i sačuva život pojedinca, a posebno djece.

Rezolucijom Ujedinjenih nacija 30. jul je ustanovljen kao Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, a imajući u vidu da žtrva trgovine ljudima može biti svako bez obzira na pol, starosnu dob, porijeklo, obrazovanje, socijalni status i slično, upozoravamo i na širok dijapazon potencijalnih izvršioca ovih krivičnih djela, koji se kreće od članova porodice, partnera, poznanika, pa sve do lica iz poslovnih krugova i kriminalnih grupa.

Policijska uprava Prijedor tokom ove godine evidentirala je dva krivična djela krijumčarenja ljudi i 13 prekršaja prosjačenja.

Apleujemo na građane da svako uočavanje ili saznanje o iskorištavanju lica prijave policiji na broj „122“.

PU Prijedor