Sve osnovne i srednje škole u RS su spremne za početak nove školske godine i izvođenje nastave po novom sistemu koji je uslovila pandemija virusa korona.

Osnovnim i srednjim školama u RS je iz nadležnog ministarstva stigao plan organizovanja rada, po kojem će, između ostalog, časovi u osnovim školama sa velikim brojem djece moći trajati i manje od 30 minuta, đaci časove fizičkog vaspitanja neće imati u zatvorenom prostoru, a ukidaju se sekcije.

Plan rada osnovnih i srednjih škola, kao i đačkih domova vam prenosimo u nastavku teksta:
-Prvi dan u osnovnim i srednjim školama rezervisan je za upoznavanje učenika sa preporukama Instituta za javno zdravstvo RS u vezi sa zaštitom od virusa korona i planom organizovanja nastave u školi.
-Časovi u osnovnim školama će se organizovati u trajanju od 30 minuta, a u školama koje imaju veliki broj učenika (preko 1.000) časovi mogu trajati nešto kraće, ali ne kraće od 20 minuta, dok će u srednjim školama časovi trajati 20 minuta.
-Školski odmori će trajati pet minuta i u osnovnim i u srednjim školama.
-Nastava u 1. razredu osnovne škole organizovaće se u trajanju od 90 minuta uključujući odmore.
-Svako odjeljenje u osnovnim i srednjim školama koje ima više od 15 učenika biće podijeljeno u dvije grupe, uz mogućnost da se, ukoliko u učionici prostor omogućuje poštovanje preporučenih mjera, broj učenika u jednoj grupi poveća na 18 učenika. Nastavno osoblje realizuje nastavu za jednu, a zatim za drugu grupu učenika, dok će se u srednjim školama kojima prostorni kapaciteti to dozvoljavaju nastava za obje grupe realizovati u istom terminu iste smjene po različitom rasporedu časova.
-Za zamjenu grupa potrebno je planirati minimalno 15 minuta pauze.
-Direktori osnovnih i srednjih škola su dužni prije početka nastave napraviti raspored časova poštujući navedene mjere, oni takođe vrše podjelu odjeljenja na grupe, a rasporedi časova i spiskovi grupa učenika moraju biti dostupni učenicima i njihovim roditeljima najmanje pet dana prije početka nastave.
-Izborna nastava u srednjim školama iz predmeta za čiju je realizaciju neophodno formiranje obrazovnih grupa iz više odjeljenja organizovaće se na daljinu upotrebom Office 365 edukativnih alata ili drugih platformi za učenje na daljinu.
-Produženi boravak u osnovnim školama i jutarnje čuvanje organizovaće se u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo RS za grupu od maksimalno 15 učenika.
-U osnovnih i srednjim školama se ne preporučuje organizovanje sekcija, posebno sportskih ili umjetničkih.
-Kad god to prilike dozvoljavaju časove organizovati na otvorenom.
-Ne preporučuje se održavanje časova fizičkog vaspitanja u zatvorenom, umjesto toga preporuka je da se ono održava na otvorenom ukoliko se može ispoštovati fizička distanca između učenika. Preporuka je da se časovi fizičkog vaspitanja u zatvorenom organizuju teoretski, bez fizičke aktivnosti učenika.
-Prostorije u kojima se boravi potrebno je redovno provjetravati, a ukoliko postoji mogućnost, prozore držati otvorenim tokom časova.
-Na ulazu u škole, ali i učionice potrebno je dezinfikovati ruke.
-Za učenike koji su hronični bolesnici ili koji iz bilo kojih drugih opravdanih razloga ne mogu da borave u grupama, škola je dužna da organizuje nastavu na daljinu.
-Djeca na bolničkom liječenju, kao i djeca u izolaciji pohađaju nastavu na daljinu.
-Preporuka je da nastavnik tokom časova ne hoda po učionici.
-Direktori škola su dužni da nadležnom domu zdravlja dostave spiskove učenika po grupama kako bi higijensko-epidemiološka služba mogla što efikasnije da reaguje u pogledu potvrđivanja kontakata ostvarenih među učenicima.

ZA UČENIKE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU:
-Učenici sa poteškoćama u razvoju koji pohađaju redovnu nastavu uključuju se u radni proces, s tim što je neophodno poštovati vrstu poteškoće koju učenik ima.
-Đaci sa poteškoćama u razvoju kojim je odobren asistent tokom nastave će sjediti sa asistentom u klupi, s tim što je asistent dužan nositi masku tokom trajanja časa.
-Za učenike sa poteškoćama u razvoju koji imaju mišljenje i prepruku ljekara da izbjegavaju boravak u grupama, kao i onima koji iz drugih opravdanih razloga ne mogu pohađati nastavu, škola je dužna da organizuje nastavu na daljinu.
-Internati za učenike u ustanovama za djecu sa poteškoćama u razvoju organizovaće svoj rad u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo RS.
-Korektivni rad sa učenicima organizovaće se isključivo kao individualni uz poštovanje propisanih mjera zaštite.

Kompletno uputstvo možete pročitati na sajtu Vlade Republike Srpske OVDJE

Nezavisne novine