semira hofman-posjeta hrvatska (1)U želji da upozna hrvatsku javnost sa softverom Teach Town i sa svojim pozitivnim iskustvima u području ranih intervencija kod djece na spektru autizma primjenjivanima u klinici na Floridi, priznata i poznata humanitarka iz Ljubije kod Prijedora koja živi u SAD, Semira Hoffmann je protekle sedmice bila zagrebačka posebna gošća.

U jutarnjim satima snimljen je prilog za jednu od najgledanijih tv emisija „Dobro jutro Hrvatska“, te je odgovarala na pitanja novinara drugog programa Hrvatskog radija, za emisiju „Gladne uši“. Govorila je o svom putu uspjeha i o različitostima američkog i “našeg” sistema prema osobama s posebnim potrebama. Za razliku od naših podneblja, američki političari su uvidjeli da ulaganjem u rane intervencije sprečavaju to da djeca s posebnim potrebama odrastu u osobe o kojima će država morati brinuti po puno većoj cijeni – pa je tako zdravstveno osiguranje po zakonu dužno učestvovati u potrebnim terapijama.

Nakon Hrvatskog radija, Semira Hoffmann je održala prezentaciju softvera Teach Town u Centru za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj”, ustanove u sistemu Ministarstva socijalne politike i mladih. Centar pruža usluge predškolskog i školskog odgoja, te patronaže za djecu oštećena sluha, djeci s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma te djeci s višestrukim teškoćama. Stručni tim s oduševljenjem je prihvatio učestvovanje u pilot projektu Teach Towna. Nataša Bahun uputiće stručni tim i roditelje kako da kroz igru koriste softver i ubrzaju razvoj 6 vještina: adaptivne, kognitivne, umjetničke, matematičke, jezične i socijalno-emocionalne. Takođe će, kroz svoj centar, raditi na tome da ovaj softver bude preveden i postane dostupan što većem broju djece u regiji.

Još jedan oblik saradnje kroz treninge i edukaciju otvorio se kroz posjetu Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, gdje su Bosiljka Devernay, voditeljica odjela za predškolski odgoj i njeni savjetnici izrazili želju za daljnjom saradnjom sličnoj onoj realizovanoj u Bosni i Hercegovini. Spremni su organizovati međuresornu saradnju svih nadležnih institucija.

Vjerujemo da će ova posjeta Hrvatskoj doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg života za mnoge “posebne” porodice.

Tekst i foto – Ahmet Rešidović
semira hofman-posjeta hrvatska (2) semira hofman-posjeta hrvatska (3) semira hofman-posjeta hrvatska (4)