GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 04.08.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 16 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona . Do sada se 128 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 15 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 40 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 2279 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 9 lica od kojih je 7 lica iz Prijedora, a dva lica su iz Kozarske Dubice.

2. Dana 03.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.50-1/20 kojim se do 17. 08. 2020.godine zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaključkom se do 17.08. 2020.godine ograničava radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 23.00 časova. Do 17.08 2020.godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

3. Dana 03.07.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.50-11/20 kojim se stavlja van snage Zaključak o finansiranju troškova komercijalnih testova na korona virus za studente i učenike državljane Republike Srpske koji studiraju i školuju se u inostranstvu br.33-5/ 20 od 11.05.2020.godine.

4. Dana 03.07.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.50-4/20 o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje “SARS-CoV-2” javnim bolničkim ustanovama kojim se JZU Bolnici “Dr Mladen Stojnović” Prijedor dodjeljuje 28 pakovanja, odnosno 700 testova.

5. Fudbalski klub “Rudar- Prijedor” Prijedor dana 03.08.2020.godine uputio je zahtjev Gradskom štabu za vanredne situacije sa zahtjevom za odobravaanje Plana podjele stadiona na definisane zone sa mapom gradskog stadona urađenog za potrebe odigravanje utakmice Premijer omladinske lige BiH i omladinskog Kupa Bih bez prisutstva publike za takmičarsku 2020/ 21 . sezonu.

6. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije

7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU ” Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2.Obavezuju se subjekti koji vrše javna ovlaštenja na području grada Prijedora da svoj rad organizuju tako da ograniče broj lica koja istovremeno borave u prostorijama organa, održavaju rastojanje između građana u zatvorenom prostoru od najmanje dva metra , uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.
3.Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korna a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredene situacije.

5.Odobrava se “Plan podjele stadiona na definisane zone sa mapom Gradskog stadiona” koji je urađen od strane FK”Rudar -Prijedor” Prijedor u skladu sa Planom mjera i procedura “COVID -19” za odigravanje utakmica premijer omladinske lige i završnice omladinskog Kup-a BiH bez prisustva publike – takmičarska 2020/21.sezona, donesenog od strane Nogometnog/Fudbalskiog saveza Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-73/20
Datum: 04.08.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković