Ministarstvo uprave i lokalne samouprave objavilo je informacije o kontroli lica kojima je određena mjera samoizolacije:

Lica koja nisu ispoštovala mjeru kućne izolacije, a po dostavljenim izvještajima komunalnih policajaca iz jedinica lokalne samouprave:

1. Bijelić Marko, Gradiška

Do sada su komunalni policajci iskontrolisali 44.971 lica za mjere kućne izolacije od čega njih 244 ovu mjeru nije ispoštovalo.

Komunalni policajci u Republici Srpskoj i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova do sada su utvrdili da 247 lica nisu ispoštovala mjeru kućne izolacije.

koronavirususrpskoj.com