GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine u 10:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj pojave oboljenja od virusa korona, tako da su trenutno dva lica zaražena korona virusom. Pod zdravstvenim nadzorom je 157 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 942 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 67 lica .
2. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je Gradskom štabu za vanredne situacije uputilo Instrukciju prema kojoj se lica kojima je izrečena mjera upućivanja u karantin, a koja su sa mjestom prebivališta / boravišta u opštini Krupa na Uni, upućuju u katrantin u Gradu Prijedoru.
3. Higijensko epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor je počela sa izdavanjem potvrda o završenom zdravstvenom nadzoru za lica koja su od strane ove ustanove bila pod zdravstvenim nadzorom.
4. JZU Bolnica “dr Mladen Stojanović” je preduzela aktivnosti za obezbjeđenje i nabavku neophodne opreme i zaštitnih sredstava za potrebe funkcionisanja ove ustanove u uslovima pojave bolesti izazvane novim korona virusom. Ova zdravstvena ustanova je preuzela jedan stacionarni respirator i druge značajne količine zaštitnih sredstava koje su upućene kao pomoć od strane Vlade Republike Srbije.
5. Dana 04.04.2020. godine preduzete su aktivnosti na periodičnoj-sedmičnoj dezinfekciji objekata javnih ustanova na području grada Prijedora. Dana 05.04.2020. godine preduzete su aktivnosti za dezinfekciju javnih površina na području grada Prijedora. U ovu aktivnost je uključeno Udruženje voćara Prijedor i Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor
6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Zaduženja i preporuke:
1.Obavezuju se inspekcijski i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenziviraju kontrolu poštivanja mjera predviđenih Naredbom i Uputstvom za ponašanje u formiranim karantinima, kao i da intenziviraju kontrolu sprovođenja sanitarno higijenskih i drugih mjera naloženih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

Broj: 02-sl-21/20
Datum: 06.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković