Štab za vanredne situacije grada Prijedora uputio je zahtjev Republičkom štabu za vanredne situacije za ustupanje objekta stare bolnice, takozvane gerijatrije, za potrebe proširenja kapaciteta bolnice “Doktor Mladen Stojanović” u novonastalim okolnostima.

Gradski štab je radi usklađivanja sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije utvrdio da do 13. aprila važe ograničenja okupljanja u vjerskim objektima, kupovine pojedinih proizvoda i obustava javnog prevoza u drumskom saobraćaju, uslovi za rad apoteka i kontrola lica kojima je određena kućna izolacija.

“Preporučuje se odgovornim licima u bankama, kao i vlasnicima trgovinskih radnji i apoteka, da organizuju rad na način da u prostoriju mogu ulaziti samo dva lica uz obavezno držanje odstojanja od dva metra, kao i obavezno sprovođenje mjera dezinfekcije. Takođe se preporučuje licima mlađim od 65 godina da utorkom i petkom od 7.00 do 10.00 časova ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama”, navodi se u zaključcima Štaba.

Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak o dodjeli novčane pomoći javnim kuhinjama prem kojem se Narodnoj kuhinji “Optimisti“ Prijedor dodjeljuje 3.000 KM i Hrišćanskom humanitarnom društvu “Hleb života” Prijedor 2.000 KM, a u svrhu nastavka rada ovih javnih kuhinja. U budžetu grada Prijedora učešće u finansiranju javnih kuhinja za ovu godinu je 120.000 KM.

SRNA