Gradska uprava Prijedor, javna preduzeća, privredna društva i udruženja treba da formiraju timove za zaštitu i spasavanje u slučaju elementarnih nepogoda.

Gradska uprava, javna preduzeća “Komunalne usluge”, “Vodovod” i “Toplana”, te privredna društva “Mira”, “Prijedorputevi” i “Arselor Mital Prijedor” dužni su da odrede odgovorno lice i formiraju timove od po 20 pripadnika.

Omladinski savjet obavezan je imenovati tri odgovorna lica i formirati tri od po 15 pripadnika radi zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara na širem području grada.

Odluku o tome donijela je Gradska uprava, kao i odluku kojom se za povjerenike civilne zaštite imenuju svi članovi savjeta mjesnih zajednica, a u gradskim mjesnim zajednicama i svi predsjednici zajednica etažnih vlasnika.

Svi obuhvaćeni ovim odlukama dužni su da spiskove imenovanih sa brojevima telefona dostave Odsjeku za civilnu zaštitu grada Prijedora.

Timovi će biti aktivirani na osnovu naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije.

SRNA